IMG_0541 (2).JPG
IMG_0541 (2).JPG

Weekly Distances


SCROLL DOWN

Weekly Distances


Weekly Distances June 11 - June 18


Weekly Distances June 11 - June 18


 
swim-small-black.gif
bike-small-black.gif
run-small-black.gif
Screenshot (111).png
Screenshot (110).png

0.5 KM

0 KM

0 KM

Brandon

Trevor

Mat

72.56 KM

0 KM

0 KM

17.04 KM

0 KM

0 KM

2.0 Hrs

0 Hrs

0 Hrs

5.89 Hrs

0 Hrs

0 Hrs

Weekly Distances June 5 - June 10


Weekly Distances June 5 - June 10


 
swim-small-black.gif
bike-small-black.gif
run-small-black.gif
Screenshot (111).png
Screenshot (110).png

0.5 KM

0 KM

0 KM

Brandon

Trevor

Mat

19.70 KM

0 KM

0 KM

17.33 KM

0 KM

0 KM

0.5 Hrs

0 Hrs

0 Hrs

2.89 Hrs

0 Hrs

0 Hrs

Weekly Distances May 29 - June 4


Weekly Distances May 29 - June 4


 
swim-small-black.gif
bike-small-black.gif
run-small-black.gif
Screenshot (111).png
Screenshot (110).png

3.58 KM

0 KM

0 KM

Brandon

Trevor

Mat

164.70 KM

0 KM

0 KM

25.89 KM

0 KM

0 KM

0.23 Hrs

0 Hrs

0 Hrs

10.24 Hrs

0 Hrs

0 Hrs

Weekly Distances May 22- May 28


Weekly Distances May 22- May 28


 
swim-small-black.gif
bike-small-black.gif
run-small-black.gif
Screenshot (111).png
Screenshot (110).png

1.50 KM

0 KM

0 KM

Brandon

Trevor

Mat

83.91 KM

0 KM

0 KM

21.14 KM

0 KM

0 KM

1.50 Hrs

0 Hrs

0 Hrs

7.5 Hrs

0 Hrs

0 Hrs

Weekly Distances May 15- May 21


Weekly Distances May 15- May 21


 
swim-small-black.gif
bike-small-black.gif
run-small-black.gif
Screenshot (111).png
Screenshot (110).png

1.85 KM

1.65 KM

1.125 KM

Brandon

Trevor

Mat

202.83 KM

25 KM

17.70 KM

6.58 KM

0 KM

3.32 KM

0.50 Hrs

0 Hrs

0 Hrs

9.51 Hrs

2.75 Hrs

2.1 Hrs

Weekly Distances May 08 - May 14


Weekly Distances May 08 - May 14


 
swim-small-black.gif
bike-small-black.gif
run-small-black.gif
Screenshot (111).png
Screenshot (110).png

0.0 KM

0.0 KM

0.0 KM

Brandon

Trevor

Mat

0.0 KM

0.0 KM

0.0 KM

18.86 KM

0 KM

0.0 KM

1.0 Hrs

0 Hrs

0 Hrs

2.17 Hrs

0.0 Hrs

0.0 Hrs

Weekly Distances May 01 - May 07


Weekly Distances May 01 - May 07


 
swim-small-black.gif
bike-small-black.gif
run-small-black.gif
Screenshot (111).png
Screenshot (110).png

0.65 KM

1.65 KM

1.125 KM

Brandon

Trevor

Mat

65.57 KM

25 KM

17.70 KM

5.56 KM

0 KM

3.32 KM

2.0 Hrs

0 Hrs

0 Hrs

5.15 Hrs

2.75 Hrs

2.1 Hrs

Weekly Distances April 24 - April 30


Weekly Distances April 24 - April 30


 
swim-small-black.gif
bike-small-black.gif
run-small-black.gif
Screenshot (111).png
Screenshot (110).png

0 KM

1.65 KM

0 KM

Brandon

Trevor

Mat

28 KM

25 KM

0 KM

13.78 KM

0 KM

0 KM

0.75 Hrs

0 Hrs

0 Hrs

3.2 Hrs

2.75 Hrs

0 Hrs

Weekly Distances April 17 - April 23


Weekly Distances April 17 - April 23


 
swim-small-black.gif
bike-small-black.gif
run-small-black.gif
Screenshot (111).png
Screenshot (110).png

0 KM

1.05 KM

0 KM

Brandon

Trevor

Mat

13.14 KM

0 KM

0 KM

13.82 KM

0 KM

0 KM

0.5 Hrs

1 Hrs

0 Hrs

3.5 Hrs

1.5 Hrs

0 Hrs

Weekly Distances April 11 - April 16


Weekly Distances April 11 - April 16


 
swim-small-black.gif
bike-small-black.gif
run-small-black.gif
Screenshot (111).png
Screenshot (110).png

0 KM

1.825 KM

0 KM

Brandon

Trevor

Mat

0KM

11.1 KM

0 KM

6.39 KM

0 KM

0 KM

4.0 Hrs

2 Hrs

0 Hrs

4.75 Hrs

3.65 Hrs

0 Hrs

Weekly Distances April 3 - April 9


Weekly Distances April 3 - April 9


 
swim-small-black.gif
bike-small-black.gif
run-small-black.gif
Screenshot (111).png
Screenshot (110).png

0 KM

1.25 KM

0 KM

Brandon

Trevor

Mat

57.41 KM

0 KM

0 KM

27.15 KM

5.22 KM

0 KM

1.75 Hrs

3.6 Hrs

0 Hrs

6.17 Hrs

4.8 Hrs

0 Hrs

Weekly Distances March 27 - April 2


Weekly Distances March 27 - April 2


 
swim-small-black.gif
bike-small-black.gif
run-small-black.gif
Screenshot (111).png
Screenshot (110).png

0 KM

.9 KM

0 KM

Brandon

Trevor

Mat

69.07 KM

0 KM

0 KM

4.36 KM

5.4 KM

0 KM

1.5 Hrs

2.5 Hrs

0 Hrs

4.8 Hrs

3.8 Hrs

0 Hrs

Weekly Distances March 20 - 26


Weekly Distances March 20 - 26


 
swim-small-black.gif
bike-small-black.gif
run-small-black.gif
Screenshot (111).png
Screenshot (110).png

0 KM

1.25 KM

0 KM

Brandon

Trevor

Mat

76.91 KM

0 KM

0 KM

10.39 KM

5.22 KM

0 KM

2.0 Hrs

3.6 Hrs

0 Hrs

5.5 Hrs

4.8 Hrs

0 Hrs